oVoCE.pl

Satysfakcja erotyczna rozbudowuje się i wzbogaca dzięki trzem kluczowym cechom zbliżenia. A mianowicie: dzięki Wstydowi, dzięki Kontrastowi oraz dzięki Odmianie.Szymon Kobyliński